Informacje o outline-style

Domyślna wartość:none
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS2
JavaScript syntax:Object.style.outlineStyle="dashed"

outline-style - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
outline-style1.08.01.51.27.0

outline-style - CSS syntax

outline-style: none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_outline-style.asp