Informacje o background-blend-mode

Domyślna wartość:normal
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.backgroundBlendMode="screen"

background-blend-mode - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
background-blend-mode35.079.030.07.122.0

background-blend-mode - CSS syntax

background-blend-mode: normal|multiply|screen|overlay|darken|lighten|color-dodge|saturation|color|luminosity;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_background-blend-mode.asp