Informacje o border-left-style

Domyślna wartość:none
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS1
JavaScript syntax:Object.style.borderLeftStyle="dotted"

border-left-style - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
border-left-style1.05.51.01.09.2

border-left-style - CSS syntax

border-left-style: none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_border-left_style.asp