Informacje o caption-side

Domyślna wartość:top
Dziedziczenie:tak
Animowanie:nie
Wersja:CSS2
JavaScript syntax:Object.style.captionSide="bottom"

caption-side - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
caption-side1.08.01.01.04.0

caption-side - CSS syntax

caption-side: top|bottom|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_tab_caption-side.asp