Informacje o column-width

Domyślna wartość:auto
Dziedziczenie:nie
Animowanie:tak
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.columnWidth="100px"

column-width - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
column-width50.0
4.0 -webkit-
10.052.0
2.0 -moz-
9.0
3.1 -webkit-
37.0
15.0 -webkit-
11.1

column-width - CSS syntax

column-width: auto|length|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_column-width.asp