Informacje o grid-template-areas

Domyślna wartość:none
Dziedziczenie:nie
Animowanie:tak
Wersja:CSS Grid Layout Module Level 1
JavaScript syntax:Object.style.gridTemplateAreas=". . . myArea myArea"

grid-template-areas - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
grid-template-areas5716521044

grid-template-areas - CSS syntax

grid-template-areas: none|itemnames;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_grid-template-areas.asp