Informacje o grid

Domyślna wartość:none none none auto auto row
Dziedziczenie:nie
Animowanie:tak
Wersja:CSS Grid Layout Module Level 1
JavaScript syntax:Object.style.grid="250px / auto auto auto"

grid - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
grid5716521044

grid - CSS syntax

grid: none|grid-template-rows /grid-template-columns|grid-template-areas|grid-template-rows/ [grid-auto-flow] grid-auto-columns|[grid-auto-flow] grid-auto-rows / grid-template-columns|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_grid.asp