Informacje o text-align-last

Domyślna wartość:auto
Dziedziczenie:tak
Animowanie:nie
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.textAlignLast="right"

text-align-last - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
text-align-last47.05.5*49.0
12.0 -moz-
Not supported34.0

text-align-last - CSS syntax

text-align-last: auto|left|right|center|justify|start|end|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_text-align-last.asp