Informacje o left

Domyślna wartość:auto
Dziedziczenie:nie
Animowanie:tak
Wersja:CSS2
JavaScript syntax:Object.style.left="100px"

left - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
left1.05.51.01.05.0

left - CSS syntax

left: auto|length|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_pos_left.asp