Informacje o list-style

Domyślna wartość:disc outside none
Dziedziczenie:tak
Animowanie:nie
Wersja:CSS1
JavaScript syntax:Object.style.listStyle="decimal inside"

list-style - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
list-style1.04.01.01.07.0

list-style - CSS syntax

list-style: list-style-type list-style-position list-style-image|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/pr_list-style.asp