Informacje o writing-mode

Domyślna wartość:horizontal-tb
Dziedziczenie:tak
Animowanie:nie
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.writingMode="vertical-rl"

writing-mode - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
writing-mode48.012.041.011.035.0

writing-mode - CSS syntax

writing-mode: horizontal-tb|vertical-rl|vertical-lr;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_writing-mode.asp