Informacje o mask-origin

Domyślna wartość:border-box
Dziedziczenie:nie
Animowanie:nie
Wersja:CSS3
JavaScript syntax:Object.style.maskOrigin="padding-box"

mask-origin - zgodność z przeglądarką

Właściwość CSSChromeEdgeFirefoxSafariOpera
mask-origin4.0 -webkit-79.0 -webkit-53.04.0 -webkit-15.0 -webkit-

mask-origin - CSS syntax

mask-origin:border-box|content-box|padding-box|margin-box|fill-box|stroke-box|view-box|initial|inherit;
źródło: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_mask-origin.asp